“የመሬትና ማንንነት መያያዝ ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ችግር ነው።” – ገለታው ዘለቀ

“ኢትዮጵያ ውስጥ መሬትና ማንንነት ሁሌም እንደተያያዙ ነው።” – አበራ የማነአብ

“መሬትና ማንነትን ማያያዝ ትክክል አይደለም።” – ዶ/ር ፈቃዱ በቀለ

SBS land_reform2