የትግል ጥሪ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ፥ ጎንደር ኢትዮጵያ፥


ከጎንደር አማራ ኢትዮጵያውያን ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ የተላለፈ አስቸኳይ ጥሪ!
ሽር አድርገው ለወገንዎ ያድርሱ ፥ መርጃ ሃይል ነው።

የትግል ጥሪ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ፥ ጎንደር ኢትዮጵያ፥